ساعت کاری:
شنبه تا چهارشنبه - 21:00 - 8:30
مشاوره رایگان:
جستجو
مشاوره رایگان
ارتباط با ما

آخرین مقالات سایت

داوری

خدمات داوری ای که در موسسه نیکداد ارائه می شود زمینه های مختلف و متعددی را شامل می شود. گروه حقوقی نیکداد متشکل از خبره ترین وکلای اهواز در زمینه ی حقوقی است.

در ادامه ما می خواهیم شرح مختصری از خدمات داوری موسسه حقوقی را بیان کنیم:

۱- تشکیل دیوان داوری ایران – ایالات متحده :

تشکیل دیوان داوری ایران – ایالات متحده خود شامل زیر عنوان های متعددی است:

۱- تسلیم درخواست داوری. ۲- تشریفات رسیدگی در دیوان. ۳- شکل دیوان داوری. ۴- صلاحیت دیوان داوری. ۵- نحوه اجرای آراء داوری

 

۲- خدمات داوری :

خدمات داوری حود یک مجموعه قانون را در دسته بندی های زیر شامل می شود:

۱- انگیزه های مراجعه به داوری. ۲- انواع داوری. ۳- مفهوم داوری. ۴- منابع حقوق داوری بین المللی

 

۳- داوری در عمل

داوری در عمل:

۱- داوری در حقوق بین تطبیقی. ۲- دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی. ۳- مؤسسات داوری. ۴- وسعت داوری.

 

۴- درخواست داوری :

درخواست داوری در موسسه نیکداد شامل موارد زیر است:

۱- آغاز داوری توسط دادگاه داوری. ۲- تسلیم درخواست داوری. ۳- تشریفات رسیدگی. ۴- تشکیل دادگاه داوری.

 

۵- شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران:

شامل بخش های زیر:

۱- اجرای احکام داوری در حقوقی ایران. ۲- شرایط اجرای رای داوری خارجی. ۳- ضمانت اجرای آراء داوری داخلی. ۴- مدارکات لازم برای اجرای رأی داوری خارجی.

 

۶- قانون حاکم :

قانون حاکم در داوری شامل بخش های زیر است:

۱- قانون حاکم بر آیین داوری. ۲- قانون حاکم بر ماهیت داوری. ۳- قانون حاکم بر ماهیت دعوی.

۷- استقلال داور در انتخاب قواعد تعارض 

 

۸- تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی

 

۹- داوری و میانجیگری